Přednášející

Jsme velmi rádi, že přednášející, kteří přijali pozvání na kongres a budou nás motivovat, inspirovat a sdílet s námi své zkušenosti, jsou zkušení profesionálové.

Dr. Walter Devoto (IT)

Soukromá praxe v Sestri Levante a v Portofinu, Itálie. Zakladatel Style Italiano.

Přednáška:
Kamufláž: Kompozitní revoluce ve frontálním úseku

Workshop:
Frontální rekonstrukce prakticky s demonstrací distálního úseku

 • Vrstvicí technika při rekonstrukci defektu IV. třídy ve frontálním úseku podle receptů Style Italiano
 • Základní koncept tvaru: Bleskurychlé dokončení textury a leštění
 • Základní linie u distálních rekonstrukcí
CV:

Jsem žákem Samuele Valeria, který mě kdysi učil, že stomatologie je snaha o zachování přírody. Ve své soukromé praxi v Sestri Levante, nedaleko Ligurského moře, jsem se naučil, jak dělat skvělou stomatologii a vkládat vášeň do každé maličkosti pro úžasný výsledek.

Po mém stomatologickém studiu v Janově jsem měl možnost cestovat po Itálii a po celém světě, přednášet a učit zubní lékaře estetickou a konzervační stomatologii.

Vášeň pro kompozita mi dala příležitost stát se učitelem záchovné stomatologie v Janově a v Madridu a v současnosti také profesorem v Sieně (Siena University), v Marseille (Universitè de la Mediterranèe) a v Barceloně (Universitat Internacional de Catalunya). Stal jsem se autorem a spoluautorem několika publikací v mezinárodních vědeckých časopisech a lektorem národních a mezinárodních kurzů a kongresů na toto téma. Je mi ctí přednášet a školit na nejdůležitějších evropských univerzitách (Paříž, Nice, Ženeva, Varšava, Petrohrad, Praha, Soluň).

Abstrakt:

Kamufláž: Kompozitní revoluce ve frontálním úseku

Kompozitní pryskyřice je dentálním materiálem pro každodenní použití. Díky vývoji materiálů a navrhovaným technikám ji lze v posledních letech považovat za definitivní rekonstrukční materiál.

Co znamená definitivní?
Řešení, které zpevňuje zub a esteticky se integruje, s možností průběžné opravy, modifikace a úpravy, které doprovází život pacienta. Adheze na sklovinu je jistota: a proto díky správnému naplánování případu s udržováním dostupné skloviny je kompozit materiálem první volby při jakékoli tvarové změně přirozených zubů, uzavření diastema a malých dostaveb, aby se optimalizoval úsměv našeho pacienta. V případě složitých výplní, jako je zlomenina jednoho nebo více zubů, je možno překrýt bukální povrch zubu? Jaké nejlepší řešení bychom si měli osvojit? Potřebujeme vždy mock-up?

A jak to udělat jednoduše a efektivně?
Keramické fazety nahrazují použití korunek. Může být kompozitní výplň validním a trvalým řešením vůči keramice? Moderní zubní lékař potřebuje zjednodušit a zrychlit vlastní práci: a zároveň rychle reagovat na požadavky pacienta, který chce jistotu jeho estetických výplní.

Přednášející bude diskutovat o tom, jak používat moderní kompozitní materiály vrstvicí technikou, aby v případě potřeby překryl celý zub nebo jeho část přímými řešeními, polopřímo a nepřímo, s mock-upem i bez něj, s uvedením výhod, nevýhod, pracovní doby, nákladů a životnosti rekonstrukcí následnými kontrolami.

Bude odprezentováno mnoho následných kontrol těchto prací po letech.

Style Italiano Camouflage: Nový termín, který má klinický úspěch v záchovné stomatologii frontálních zubů.

Odkazy:

 • Salat A., Devoto W., Manauta J.: Achieving a precise color chart with a common computer software for excellence in anterior composite restorations EJED: 2011, 6: 280-296
 • Devoto W., Saracinelli M., Manauta J.: Composite in everyday practice: how to choose the right material and simplify application techniques in anterior teeth EJED: 2010, 1: 102-124

Klíčová slova:
přímé adhezivní rekonstrukce, mock up a plánování preparace, kompozitní fazety, přímé komplexní rekonstrukce ve frontálním úseku (tvar a barva)

Marcin Krupiński, DDS (PL)

Soukromá praxe v Krakově, Polsko. Silver member a certifikovaný školitel Style Italiano.

Přednáška:
Tmelicí protokol v digitální éře. Praktický postup krok za krokem.

CV:

Specializuje se na moderní endodontické a estetické ošetření. Absolvoval v roce 2010 na Lékařské fakultě na Jagellonské Univerzitě v Krakově (Polsko). V letech 2011–2014 byl asistentem na oddělení Záchovné stomatologie a endodoncie na Jagellonské univerzitě. Je autorem publikací a přednášek pro zubní lékaře v oblasti endodoncie a moderní záchovné stomatologie, účastníkem mnoha mezinárodních přednášek a workshopů, vítězem Medaile mladých vědců za rok 2011 za provedení klinického pokusu, vůdčí osobností pro 3M ESPE a 3Shape, certifikovaným trenérem a stříbrným členem Style Italiano Group. Je majitelem soukromé praxe v polském Krakově.

Abstrakt:

Tmelicí protokol v digitální éře. Praktický postup krok za krokem.

V současné době narážíme na celou řadu nových tmelicích materiálů pro korunky, onlaye a fazety. S technologií CAD/CAM je můžeme vyrábět rychleji s větší přesností, ale s novými materiály bychom také měli používat příslušné protokoly. Jaký cement použít s jakým materiálem? Jak cementovat nové zirkonoxidové keramiky? Jaký protokol pro onlaye a fazety vyrobené pomocí CAD/CAM? Přednáška poskytne praktické tipy pro výběr cementu pro materiál rekonstrukce. Jak zjednodušit klinický protokol a dosáhnout předvídatelného výsledku z hlediska trvanlivosti i estetiky.

Klíčová slova:

 • generace dentálních cementů
 • výhody pryskyřicí modifikovaných skloionomerních cementů oproti standardním skloionomerům
 • nová zirkonoxidová keramika a její použití  
 • použití dentálního skeneru a časté problémy
 • použití adheziv v estetické oblasti chrupu, try in cementy
 • duálně tuhnoucí vs. světlem tuhnoucí cementy
 • tmelení zirkonové korunky, kompozitní onlaye a keramické fazety krok za krokem

MUDr. Martin Tomeček (CZ)

Soukromá praxe v Praze, Česká republika, www.3dk.cz

Přednáška:
Socket preservation a zachování měkkých tkání po extrakci zubů.

Workshop:
Focení mimo ústa: korunky, můstky, zuby

CV:

Vzdělání
09/1998 – 06/2002: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, ČR
09/2000 – 12/2000: Guy’s, King’s and St. Thomas’s School of Medicine and Dentistry, Londýn, UK
09/1996 – 06/1998: 2. lékařská fakulta University Karlovy, Praha, ČR

Profesní zkušenosti
09/2010 – doposud: 3DK Dentální klinika, Praha; kliniku založil společně s MUDr. Streblovem
06/2002 – 08/2010: Asklepion – klinika a institut estetické medicíny, Praha; zástupce primáře oddělení stomatologie
11/2006 – 06/2010: Stomatologická klinika 1. lékařské fakulty UK, Praha; výuka studentů zubního lékařství, obor stomatochirurgie
06/2007 – 01/2008: Scandcare Dental Clinic, Dubai, UAE
06/2002 – 05/2007: Asklepion Laser Centrum, Praha

Publikační činnost
2014 – Tomeček M., Malé ilustrované repetitorium: Test 6. LKS 6/2014
2014 – Tomeček M., Malé ilustrované repetitorium: Test 2. LKS 2/2014
2010 – Streblov J., Palma M., Tomeček M., Minimálně invazivní techniky pro krytí gingiválních recesů. Kazuistika. LKS 10/2010

Bohatá přednášková činnost

Abstrakt:
Přednáška: Socket preservation a zachování měkkých tkání po extrakci zubů

Esteticky nežádoucím změnám měkkých tkání po extrakci zubu se můžeme s předvídatelností vyhnout použitím několika technik. Vývoj a zkušenost s těmito klinickými protokoly dnes dovolují nejen prevenci kolapsu měkkých tkání v případech ideálního intaktního lůžka, ale při lepším porozumění biologii kosti také v případech primárně kompromisních situací se stávajícími kostními stěnami a defekty měkkých tkání. Bude probráno a popsáno několik technik ochrany lůžka (xenogenní štěp s kolagenovou membránou, membrána z kortikální laminy, IDR technika) ve vztahu k různým nedostatkům stěny lůžka a defektům měkkých tkání v momentu extrakce.

Workshop: Focení mimo ústa – korunky, můstky, zuby

Po zdokumentování stomatologických výkonů často nezbytně následuje extraorální fotografování protetických prací jako jsou korunky, můstky, fazety, úsměv, detaily měkkých tkání atd. Osvojení některých tipů a triků správného a kreativního použití světla, kompozice a nastavení fotoaparátu nám může snadno přinést působivé fotografie. Díky těmto fotografickým dovednostem můžeme vytvářet nádherné kontrastní fotografie, které společně s našimi intraorálními fotografiemi vytvoří kompletní a komplexní dokumentaci. Budou probrány techniky focení na černé pozadí, bílé pozadí, lesklé vs. matné objekty, pochopení hloubky ostrosti, různých zdrojů světla a jejich vlivu.

MUDr. Jan Streblov (CZ)

Soukromá praxe v Praze, Česká republika, www.3dk.cz

Přednáška:
Klínovité defekty – výplň, krytí nebo kombinace?

CV:

Vzdělání
2008–2010: Curriculum Implantologie – Deutsche Gesellschaft für Implantologie (Německo)
2008: Universität Bern – Straumann Education Week 2008
2008: Osvědčení ČSK Praktický zubní lékař – parodontolog
09/1996 – 06/2003: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, stomatologie
09/2000 – 8/2001: Universität Rostock (Německo), studium zubního lékařství
7–8/2001: Universität Hamburg (Německo), stáž na oddělení záchovného zubního lékařství
8/2000: Universität Tübingen (Německo), stáž na obličejové a čelistní chirurgii
7–8/1999: Universität Göttingen (Německo), stáž na obličejové a čelistní chirurgii

Profesní zkušenosti
09/2010 – doposud: 3DK Dentální klinika, Praha; kliniku založil společně s MUDr. Tomečkem
09/2004 – 08/2010: Pražské centrum dentální implantologie, Praha
09/2003 – 08/2004: soukromá zubní praxe, Praha

Členství v odborných společnostech
Člen redakční rady LKS – časopisu ČSK
Implantologický klub ČR
Deutsche Gesellschaft für Implantologie – certifikovaný člen
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Česká akademie dentální estetiky – certifikovaný člen, prezident

Publikační činnost
2009 – Streblov J., Palma M.; Bipapilární lalok s pojivovým štěpem jako terapie klínovitého defektu, kariézního defektu a gingiválního recesu v cervikální oblasti zubu. Kazuistika, LKS
2010 – Streblov J., Palma M., Tomeček M.; Minimálně invazivní techniky pro krytí gingiválních recesů. Kazuistika. LKS 10/2010
2013 – Streblov J.; Série 11 článků Malého ilustrovaného repetitoria na téma Parodontologie v každém čísle časopisu LKS v roce 2013
2014 – Streblov J.; Koronální posun margo gingivae u proteticky rekonstruovaných zubů. LKS 11/2014
2014 – Kopecká D., Šimůnek A., Streblov J., Slezák R., Čapek L.; Measurement of the Interantral Bone in Implant Dentistry Using Panoramic Radiography and Cone Beam Computed Tomography: A Human Radiographic Study. West Indian Med J. 2014 Sep;63(5):503-9.
2015 – Streblov J., Dražan J.; Autotransplantation of matured third molars into distal maxillary regions with limited bone height using a transcrestal sinus floor elevation technique. A case series. Poster, Europerio 8, London, 4. 6. 2015
2016 – Kučera J., Streblov J., Marek I., Hanzelka T.; Treatment of Complications Associated with Lower Fixed Retainers. J Clin Orthod. 2016 Jan;50(1):54-9.
2016 – Streblov J.; Dlouhodobě perzistující oroantrální komunikace. LKS 7–8/2016, 167–169

Bohatá přednášková činnost

Abstrakt:

Klínovité defekty – výplň, krytí nebo kombinace?

Krčkové defekty představují oblast terapie, kde často není zcela zřejmé, který léčebný postup je nejvhodnější. V úvahu obecně připadá konzervační terapie a zhotovení kompozitní výplně, případně překrytí defektu pomocí protetické rekonstrukce. Do hry se ale také dostává možnost krytí gingiválních recesů a překrytí defektu měkkými tkáněmi. Specifické rozhodování pak nastává v situacích, kdy pacient žádá dosažení optimální estetiky.
Autor se v přednášce pokusí vysvětlit možnosti terapie této specifické oblasti, ukáže realistické hranice jednotlivých přístupů i jejich kombinace a navrhne algoritmus pro terapeutickou rozvahu.

MDDr. Patrik Pauliška (CZ)

Soukromá praxe v Praze, Česká republika, www.pauldent.cz.

Přednáška:
Funkčně-estetická práce s kompromisním endodontickým pilířem.

CV:

Vzdělání
2009–2014: LF MU Brno 

Profesní zkušenosti
2014–2016: Erpet Medical Centrum 
2015–2018: Stomatologická klinika „Usmějte Se“; zaměření na mikroskopickou stomatologii – endodoncie, reendodoncie, protetická postendodoncie
2018–doposud: mikroskopické pracoviště PAULDENT 

Členství v odborných společnostech
PROMIKRO 

Publikační a přednášková činnost
ECIR – externí cervikální resorpce – časopis LKS – 2dílný článek ve spolupráci s Dr. Žižkou
Od roku 2016 pravidelná přednášková činnost týkající se endodoncie, mikroskopické reendodoncie, diagnostiky a terapie ECIR, protetické postendodoncie – vertikální preparace

Abstrakt:

Funkční a estetická rekonstrukce kompromisního pilíře

Téměř každý den v ordinaci řešíme dilema, zda zub extrahovat nebo mu dát šanci. Opravdu je implantát správná volba? Než vezmeme do ruky nástroje vhodné pro extrakci zubu z lůžka, je vhodné zjistit, zda-li nemáme jiné metody volby, jak využít zbylé zubní tkáně. Během přednášky budou probrány klinické situace práce s kompromisním pilířem. Zisk ferrule zubu od konzervativního přístupu k chirurgickému a následná protetická rekonstrukce takového pilíře.

Chcete se zeptat?

Pokud vám po přečtení webu chybí odpověď na nějakou vaši otázku, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám ji zodpovíme.

12 + 7 =

Odesláním formuláře berete na vědomí naše Obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů.